VALab logo
Hem   Beställ provkit    Kontakt

Vattenprov - Beställ ett provkit

Vi är ett litet kvalitets- och serviceinriktat laboratorium i Norrtälje som erbjuder kemiska och mikrobiologiska analyser på dricks- och avloppsvatten. Vi utför även siktanalys på mark och jordprov. Välkommen att besöka oss för hämta ditt provtagningskit!

Beställ ditt provkit här!


Kontrollera dricksvattenkvalitén i din brunn

Livsmedelsverket rekommenderar att man kontrollerar vattenkvalitén i brunnen vart 3:e år. Du bör även lämna in ett prov för analys om du känner smakförändringar, om vattnet luktar konstigt eller om vattnet börjar ändra färg. Vi erbjuder en rad olika analyspaket med kemiska och mikrobiologiska analyser. Besök oss så kan vi diskutera vilket paket som passar dig bäst. Har du frågor om hur man tolkar analysresultatet så hjälper vi alltid till!

Vi gör en vattenanalys på vattnet och ser om det innehåller bakterier. Vi tittar även på vattnets kemiska egenskaper (till exempel om det innehåller radon). Med hjälp av analyssvaren kan vi bedöma om vattnet är lämpligt som dricksvatten.

Avloppsvatten

Vi analyserar av avloppsvatten för totalfosfor, totalkväve, BOD 7 , pH, suspenderade partiklar, närsalter och bakterier. Ej tillräckligt renat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar och bidrar till övergödning.

Aktuell prislista

Här hittar du vår prislista.